Mantelzorgbeleid

De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De Gouden Leeuw Groep. Het  draagt bij aan het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de cliënt en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken. De Gouden Leeuw Groep hanteert een mantelzorgbeleid waarin het samenspel tussen mantelzorg en professionele zorg wordt versterkt en waarmee mantelzorgers en indirect de zorgvragers worden ondersteund.

Dat doen we door het belang van mantelzorg te erkennen, maar ook de positie van mantelzorgers in relatie tot het welzijn van de zorgvragers. Mantelzorgers spelen een grote rol in de kwaliteit van leven van de zorgvragers. Waarderen, erkennen en ondersteunen van de mantelzorgers zijn noodzakelijk voor het verlenen van verantwoorde zorg.

 

Het mantelzorgbeleid kunt u hier downloaden.

 

Respijtzorg

Naast het mantelzorgbeleid dat actief wordt uitgevoerd, kan de mantelzorger bij De Gouden Leeuw Groep terecht om zelf weer even op adem te komen. U kunt immers alleen goed voor een ander zorgen als u ook goed voor uzelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor uzelf is daarbij belangrijk. De Gouden Leeuw Groep biedt mogelijkheden voor Respijtzorg. Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel om u als mantelzorger een adempauze te geven. Wij kunnen de zorg tijdelijk van u overnemen of samen met u invulling geven aan de zorg tijdens een dag, weekend of vakantieweek.

Logeren

Uw zorgvrager kan bij ons één of meerdere nachten komen logeren. Als voorbereiding besteden we aandacht aan het contact met u als mantelzorger(s). We realiseren ons dat mensen hun geliefden niet zomaar aan de zorg van een ander overlaten.

Samen op vakantie

Als u voor iemand zorgt dan kan het fijn zijn om er samen even helemaal uit te zijn. Even uit de sleur van alle dag en samen ontspannen en genieten. Dit kan tijdens een vakantie in één van onze zorghotels of op Landgoed de Valkenberg.

Kosten

Voor bepaalde vormen van (respijt)zorg zijn vergoedingen mogelijk, zowel vanuit de Wmo (via uw gemeente) als via de zorgverzekeraar. Informeer naar de mogelijkheden van respijtzorg voor uw situatie via 0314 62 82 00.

Actueel
Contact opnemen
Nieuws