Kwaliteit

De Gouden Leeuw Groep en het Kwaliteitsregister V&V

Alle verpleegkundige en verzorgende medewerkers binnen De Gouden Leeuw Groep en Thuiszorg Rijn en IJssel houden hun deskundigheid en ontwikkeling bij in het Kwaliteitsregister V&V. De verpleegkundigen en verzorgenden vinden kwaliteitsbewaking met betrekking tot het verlenen van zorg erg belangrijk. Maar ook cliënten, patiënten, collega’s, managers en andere relaties van De Gouden Leeuw Groep willen weten of zij te maken hebben met een verzorgende of verpleegkundige die deskundig is. Met het inschrijven van haar verpleegkundigen en verzorgenden VIG in het register laat De Gouden Leeuw Groep zien een actieve rol te spelen in de deskundigheidsbevordering van haar verpleegkundigen en verzorgenden. De Gouden Leeuw Groep stáát immers voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Voor de samenstelling van ons personeel klik hier

 

Het HKZ-Keurmerk

De Gouden Leeuw Groep is een HKZ gecertificeerde organisatie. Het HKZ-Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ-Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.


Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie:

- De zaken intern goed op orde heeft
- De klant principieel centraal stelt
- Betrouwbare resultaten kan presenteren
- Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

De dagverzorging in Hoog Keppel maakt geen deel uit van de HKZ certificering.

 

WTZi

De Gouden Leeuw Groep is een WTZi toegelaten zorgorganisatie. Dit betekent dat de geleverde geïndiceerde zorg voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking komt.

 

Privacyverklaring

De Gouden leeuw Groep respecteert de privacy van al haar cliënten en medewerkers en  zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk en veilig wordt behandeld.In de privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.De privacyverklaring is een korte samenvatting van ons privacyreglement. Wilt een uitgebreide versie ontvangen dan kunt u contact opnemen met de receptie van De Gouden Leeuw Groep.

 

Actiz

De Gouden Leeuw Groep is als organisatie aangesloten bij ActiZ. ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De 415 leden leveren producten en diensten aan ongeveer twee miljoen cliënten. Daarmee is ActiZ een belangrijke speler in het zorgveld en bovendien een van de grootste werkgeversorganisaties in Nederland. Bij de leden werken ruim 420.000 medewerkers. De branche heeft daarmee ook een grote maatschappelijke waarde.

 

De Gouden Leeuw Groep hanteert de set algemene voorwaarden voor overeenkomsten met cliënten van Actiz. Deze set bestaat uit één Zorg-en dienstverleningsovereenkomst met een algemene module voor iedere cliënt en een aantal bijzondere modules die de specifieke zorgvraag van cliënten regelen. De Gouden Leeuw Groep heeft haar huurovereenkomst hierop aangepast.

 

Fixatievrije zorginstelling

De Gouden Leeuw zet zich in voor een bewegingsvrije, veilige en aangename leefomgeving waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fixatiemiddelen zoals onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens. Als er voor de veiligheid van de bewoner hulpmiddelen nodig zijn, dan betreft dit hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk beperken. Mocht er in een zeer uitzonderlijk geval geen goede oplossing - zonder fixatie - voor de bewoner gevonden kunnen worden, dan gebeurt dit in samenspraak met externe deskundigen. De Gouden Leeuw Groep heeft het waarborgzegel fixatievrije zorginstelling met één ster.

 

SNHz

De zorghotels van De Gouden Leeuw Groep zijn aangesloten bij de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SHNz). De stichting heeft als doel "het bevorderen van somatische revalidatiezorg en de kwaliteit van haar deelnemers in Nederland." De locatie Laag-Keppel heeft als eerste van Nederland het SNHz-certificaat ontvangen.

 

Clienttevredenheid

De Gouden Leeuw Groep maakt zijn cliënttevredenheid inzichtelijk via ZorgkaartNederland.nl Zorgkaart Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. en is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Zorgkaart Nederland is voor ons een instrument waarmee we zien wat volgens cliënten goed gaat en wat beter kan. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van clienttevredenheidsonderzoeken (CQi). Het meest recente onderzoek heeft plaatsgevonden in 2016. De cliënten waarderen De Gouden Leeuw Groep positief. Op de vraag of de cliënt de organisatie zou aanbevelen bij familie of vrienden scoorde woonzorgvoorziening Laag Keppel een 8.1, woonzorgvoorziening Zelhem een 8.0 en de thuiszorg een 8.9. Dit is boven het landelijke gemiddelde. 

 

Kwaliteitsjaarverslag

Ieder jaar verschijnt een kwaliteitsjaarverslag waarin we een transparant beeld geven van de organisatie en de prestaties van het afgelopen jaar. Klik hier voor het kwaliteitsverslag van 2018.

 

Kwaliteitsplan 2019

Het kwaliteitsplan is één van de uitwerkingen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, dé nieuwe kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg en een kader waarmee zorgorganisaties inzichtelijk maken op welke manier zij aan kwaliteitsverbetering werken. Met het jaarlijks opstellen van een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag laten we aan anderen zien hoe De Gouden Leeuw Groep hier vorm aan geeft. Klik hier voor het kwaliteitsplan 2019

 

Rapport IGJ

Hierbij het rapport van het laatste bezoek van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)


 


Actueel
Contact opnemen

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0314 - 62 82 00
F 0314 - 62 82 01

Nieuws