Thuiszorg op maat

Thuiszorg op maat

Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden van zorgverlening door de thuiszorg. Samen met een vast contactpersoon bepaalt u welke zorg en mate van zorg voor u wenselijk is.

Hulp in de huishouding

U blijft zelf verantwoordelijk voor de huishouding, maar wij nemen een deel van die zorg van u over, bijvoorbeeld wanneer u ziek bent of andere beperkingen heeft. Onze medewerkers maken schoon, wassen en strijken. Ook kunnen we u (tijdelijk) helpen met de verzorging van uw minderjarige kinderen. U bepaalt of en van wie u deze hulp krijgt.

De zorg voor uzelf

Wassen, aankleden, opstaan en naar bed gaan. Op een bepaald moment lukt het niet meer om voor u zelf te zorgen op de manier die u gewend was. Familie, vrienden of kennissen zijn vaak bereid om bij te springen, maar dat is lang niet altijd mogelijk, wenselijk of voldoende. Onze verzorgenden kunnen u dan helpen.


Indien gewenst kan er bij zorgverlening gebruik worden gemaakt van 'zorg of afstand' door middel van beeldcommunicatie. Hierbij vindt het contact via een tablet of iPad met de verpleegkundigen van De Gouden Leeuw Groep plaats.

Verpleging bij u thuis

Bij een ernstige ziekte of handicap gaat u soms naar een ziekenhuis of verpleeghuis. Maar in veel gevallen kunt u met een lichamelijke beperking goed zelfstandig blijven wonen. Onze verpleegkundigen zijn opgeleid om bijvoorbeeld injecties te geven, medicijnen toe te dienen of wonden te verzorgen. Onze thuiszorg biedt 24-uurs zorg.

Specialistische thuisverpleging

Het gebeurt steeds vaker dat patiënten eerder uit het ziekenhuis ontslagen worden en thuis in hun eigen omgeving verpleegd worden. Specialistische zorg rondom sondevoeding, wondgenezing, transfusie of medicinale zuurstof, kan dan nodig zijn. De Thuiszorg van De Gouden Leeuw Groep werkt nauw samen met huisartsen en specialisten van ziekenhuizen. De verpleegkundigen die deze specialistische zorg verlenen, zijn hier uiteraard voor opgeleid.

Intensieve thuiszorg

Wanneer u uit het ziekenhuis komt kan verpleegkundige controle nog even nodig zijn of als u een ongeneeslijke ziekte heeft er ervoor kiest om uw laatste levensfase thuis door te brengen. Wij bieden intensieve en palliatieve zorg gericht op het verminderen van het lijden, het verbeteren van de kwaliteit van het leven en een waardige afronding van het leven.

De familie en/of mantelzorgers worden nauw betrokken bij deze fase van het leven en de verzorging kan zowel in de eigen vertrouwde woonomgeving als op één van onze locaties plaatsvinden.

Begeleiding en dagverzorging

Wij bieden de mogelijkheid om op gezette tijden een gedeelte van de dag door te brengen op één van onze locaties waar wij dagverzorging bieden. Wij hebben een breed aanbod aan activiteiten, zoals schilderen, klassieke muziek, bioscoop, geheugenactivering, bewegen voor ouderen en nog veel meer. Vervoer van en naar onze voorzieningen kan worden geregeld.

Overige zorg

Indien nodig biedt de Thuiszorg van De Gouden Leeuw Groep 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg.

Tijdelijk verblijf in het Zorghotel

In een aantal situaties hebben thuiszorgcliënten even extra zorg nodig. Een ongelukje, een stevige griep of het wegvallen van de mantelzorger kan een tijdelijke opname noodzakelijk maken. Om deze noodsituaties het hoofd te bieden bestaat er de mogelijkheid om voor een tijdelijk vebrlijf in één van onze zorghotels (herstellingsoorden), maar de situatie hoeft niet altijd acuut te zijn. Soms is de thuissituatie belastend voor de mantelzorger en kan een tijdelijk verblijf in het zorghotel ervoor zorgen dat men 'even op adem kan komen'.

Aanvullende dienstverlening

De verschillende vormen van thuiszorg op maat omvatten tastbare ondersteuning, begeleiding, verzorging en verpleging. Maar onze dienstverlening gaat nog verder. Wij vinden het van belang dat u zich prettig voelt in uw eigen huis. Om dit gevoel gestalte te geven bieden wij de diensten aan waar geen indicatie voor nodig is en die u rechtstreeks kunt aanvragen.

 

  • Personenalarmering
  • Ergotherapie
  • Voeding en dieetadviezen
  • Voorlichting over zorg
  • Ervaringen met medecliënten uitwisselen
  • Dagverzorging en dagbesteding
Actueel
Contact opnemen

Thuiszorg
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0315 - 39 69 50
F 0315 - 39 69 51