Kwaliteit en samenwerken

Kwaliteitsregister V&V

De Gouden Leeuw Groep stáát voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Alle Verpleegkundigen en Verzorgenden IG binnen De Gouden Leeuw Groep en Thuiszorg Rijn en IJssel houden hun deskundigheid en ontwikkeling bij in het Kwaliteitsregister V&V. Onze medewerkers vinden kwaliteitsbewaking met betrekking tot het verlenen van zorg erg belangrijk. Maar ook cliënten, bewoners, collega’s, managers en andere relaties van De Gouden Leeuw Groep willen weten of zij te maken hebben met een Verpleegkundige of Verzorgende die deskundig is. Met het inschrijven van onze Verpleegkundigen en Verzorgenden IG in het register laat De Gouden Leeuw Groep zien een actieve rol te spelen in de deskundigheidsbevordering van haar medewerkers.

Calibris

Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. Calibris heeft de kennis en ervaring om een brug te slaan tussen school en leerbedrijf, tussen werkgever en werknemer, tussen opleiding en loopbaan, tussen overheid en bedrijfsleven. De Gouden Leeuw Groep is een erkend leerbedrijf van Calibris.

Graafschap College

Het Graafschap College is het grootste onderwijsinstituut van de Achterhoek. Het Graafschap College biedt een ruim aanbod van mbo-opleidingen in de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg op het gebied van Zorg & Welzijn. De Gouden Leeuw Groep werkt dan ook veel samen met het Graafschap College op het gebied van stages, opleidingen en de leerafdeling.

Actueel
Contact opnemen

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0314 - 62 82 00
F 0314 - 62 82 01

Nieuws