Scholing en opleiding

Scholen en opleiden is een continu proces binnen onze organisatie. Daarom bieden wij onze medewerkers jaarlijks voldoende mogelijkheden aan om te allen tijde geschoold dan wel bijgeschoold te worden. Dit is van belang om de functies goed uit te kunnen voeren en om kwaliteit te kunnen bieden aan onze cliënten en bewoners. Alle medewerkers volgen dan ook verplicht (BIG)-scholingen, opleidingen en/of cursussen.

Scholingen voor derden

Naast de scholingen voor onze eigen medewerkers bieden wij ook de mogelijkheid om scholing te volgen voor andere belangstellenden. Dit kan zowel intern als extern verzorgd worden. Ons aanbod bestaat uit geaccrediteerde scholingen. Het aanbod geaccrediteerde scholing kunt u terugvinden in de ‘Catalogus van het Kwaliteitsregister V&V‘ op www.kwaliteitsregistervenv.nl.

Na het succesvol afronden van de scholing krijgt u een certificaat overhandigd en kunnen de behaalde punten van de geaccrediteerde scholing worden ingebracht in het kwaliteitsregister V&V.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afd. P&O: personeelszaken@degoudenleeuwgroep.nl  / 0314-628200

Actueel
Contact opnemen

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0314 - 62 82 00
F 0314 - 62 82 01

Nieuws