Mantelzorg

 

In Nederland zijn 450.000 mantelzorgers overbelast. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de taken van de mantelzorger, zodat hij even vrijaf heeft. Dit helpt overbelasting voorkomen en maakt dat mantelzorgers de zorg langer volhouden. Het is vooral belangrijk voor mensen die langdurig en veel uren mantelzorg geven. Respijtzorg is er in veel vormen: thuis of buitenshuis, door vrijwilligers of beroepskrachten, voor een dagdeel, dag, weekend of enkele weken, voor onder meer jonge mantelzorgers of mantelzorgers van dementerenden (Tekst Mezzo.nl). Een voorbeeld van respijtzorg buitenshuis is het verblijf in één van de zorghotels van De Gouden Leeuw Groep.

De zorghotels van De Gouden Leeuw Groep bieden de mogelijkheid om familie of mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, zodat zij ‘even op adem’ kunnen komen, want soms zijn er omstandigheden waardoor u tijdelijk niet meer thuis kunt verblijven. Doordat u herstellende bent van een medische ingreep of omdat u moet revalideren onder professionele begeleiding. Of wellicht omdat u zich thuis onzeker voelt. In onze zorghotels kunt u in alle rust en met optimale zorg herstellen.

Actueel
Contact opnemen

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0314 - 62 82 00
F 0314 - 62 82 01

Nieuws