Begeleiding in groepsverband, waaronder de dagbesteding, valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wanneer men in aanmerking komt voor dagbesteding, dan geeft de gemeente hiervoor een beschikking af. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente en in de bijlage WMO staan de belangrijkste onderdelen benoemd.

Graag helpen wij u bij het aanvragen van een indicatie. 

Eigen bijdrage

 

Voor de dagbesteding en begeleiding betaalt u wel een wettelijke eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt landelijk vastgesteld. Informatie over de bedragen en de wijze waarop deze worden geïnd vindt u op de website www.hetcak.nl van het Centraal Administratiekantoor bijzondere zorgkosten.

Actueel
Contact opnemen

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0314 - 62 82 00
F 0314 - 62 82 01

Nieuws