Klachtencommissie

Wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch is het mogelijk dat u een klacht heeft. Wij horen graag als dit het geval is, zodat wij uw klacht kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.

 

Heeft u een klacht, dan kunt u dit op verschillende manieren bespreekbaar maken:

 

U kunt uw klacht bespreken met de betrokken zorgverlener of diens leidinggevende. Meestal wordt in zo’n gesprek het probleem opgelost.

 

Lukt het niet om de klacht op te lossen, dan kan ook de klachtencommissie worden ingeschakeld. Dit is een onafhankelijke regionale commissie waarvan verschillende zorginstellingen gebruik maken. De klacht kan worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie per mail via w.sellink@azora.nl of per post gericht aan Klachtencommissie, T.a.v. mw. W. Sellink, ambtelijk secretaris, Postbus 31, 7050 AA Varsseveld. Een kort bericht  waarin de klacht omschreven staat, is voldoende. Eventueel helpt de contactpersoon of een lid van de klachtencommissie hierbij.  Binnen tien dagen stuurt de commissie een brief, waarin de ontvangst van de klacht wordt bevestigd en waarin de verdere procedure wordt uitgelegd.

 

Leden van de klachtencommissie:
Mw. K.H.A. Heenk, voorzitter, jurist
Dhr. V. Weijermars
Dhr. J. Freriks
Dhr. R. van Amelsvoort
Mw. L. Hiddink
Mw. Th. Wolters

 

Klik voor de klachtrenregeling hier.

 

Indien de klacht nog niet tot tevredenheid is opgelost en u berust daarin niet, dan is er sprake van een geschil. U kunt een geschil voorleggen aan de geschillencommissie. De Gouden Leeuw Groep is sinds 01-01-2017 aangesloten bij de GeschillencommissieVerpleging, Verzorging en Geboortezorg. Dit betekent dat de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg alle klachten kan behandelen die op of na deze datum schriftelijk zijn ingediend.

 

Geschillencommissie verpleging, verzorging en geboortezorg,

Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, T. 070 - 31 05 371

 

De contactpersoon voor de cliënten is:

Liesbeth Lieffering        l.lieffering@degoudenleeuwgroep.nl                 0314 – 62 82 00

 

 

Voor medewerkers heeft De Gouden Leeuw Groep een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon voor de medewerkers is:

Sanne Menting                  s.menting@degoudenleeuwgroep.nl               0315 – 39 75 58

Actueel
Contact opnemen
Nieuws