Hoogwaardige zorg in de thuissituatie

  

 

Steeds meer intensieve therapieën, die voorheen alleen in een ziekenhuis mogelijk waren, kunnen tegenwoordig ook in de thuissituatie plaatsvinden. Bepaalde ziekenhuisbehandelingen kunnen namelijk thuis worden uitgevoerd. Dat kan een ziekenhuisopname verkorten of zelfs voorkomen. Behandeling in de thuissituatie  betekent voor patiënten meer vrijheid, minder reistijd en verzorging in een vertrouwde omgeving. Bovendien is het veel goedkoper dan de verpleegdagen in een ziekenhuis. Voor deze specifiek verpleegkundige zorg en medisch technische handelingen kan een beroep worden gedaan op het Medisch Technisch Handelen (MTH) team van De Gouden Leeuw Groep.

 

MTH team

Het MTH team bestaat uit MTH-verpleegkundigen, die naast algemene verpleegkundige zorg, gespecialiseerd zijn in de organisatie, ondersteuning en/of uitvoering van medisch-technische zorg aan cliënten thuis. Verder verzorgen zij voor collegae scholingen op het gebied van medisch-technisch handelen. Het team werkt regionaal en is dag en nacht, zeven dagen per week, bereikbaar en inzetbaar.

 

Werkwijze

De verpleegkundigen uit het Instructieteam MTH werken volgens protocollen. Deze komen zoveel mogelijk overeen met de werkwijze in de ziekenhuizen. Ze dragen, in overleg met huisarts of specialist, zorg voor alle voorwaarden, bijvoorbeeld zorgcoördinatie, inzet van verpleegtechnische hulpmiddelen en de logistiek voor de inzet van de zorg. Al deze handelingen kunnen door een MTH-verpleegkundige van De Gouden Leeuw Groep worden uitgevoerd.

 

Mogelijkheden

 De MTH-verpleegkundige kan in de thuissituatie de volgende handelingen verrichten:

 

 • inbrengen en verzorgen van een perifeer infuus
 • aanprikken en verzorgen van een port a cath
 • klaarmaken en intraveneus toedienen van vocht en medicatie zoals antibiotica, cytostatica, diuretica, etc. zowel 24 uur als per bolus
 • zetten van een heparineslot
 • subcutaan toedienen van medicatie via een pomp ten behoeve van pijnbestrijding, palliatieve sedatie etc.
 • verzorgen en toedienen van medicatie via een epidurale of spinale catheter
 • inbrengen van een verblijfscatheter, éénmalige catheterisatie of supra-pubische catheter
 • inbrengen en verwisselen van een maagsonde bij volwassenen en kinderen
 • verwisselen van een PEG-sonde en Mic-Key button bij kinderen en volwassenen
 • verzorgen van een tracheastoma en wisselen van de canule. Uitzuigen in overleg met wijkverpleging.
 • vacuümtherapie bij wondzorg (VAC)
 • Intraveneuze behandeling van patiënten met chronisch hartfalen in stadium III of IV
 • geven van een bloedtransfusie.
 • plaatsen van een infuusnaald/euthanasienaald
 •  

Gebruikmaken van het MTH team is mogelijk als:

 • de zorg door de huisarts of de medisch specialist wordt geïndiceerd en er geen medische bezwaren zijn;
 • de klant zelf kiest voor thuisverpleging in plaats van opname in het ziekenhuis.
Actueel
Contact opnemen
Nieuws