Kwaliteit

 

De thuiszorg van De Gouden Leeuw Groep is HKZ- gecertificeerd. Het HKZ-keurmerk biedt een garantie voor kwaliteit. Daarnaast is De Gouden Leeuw Groep als organisatie aangesloten bij Actiz, een brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid, kraamzorg en behartigd de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

 

De thuiszorg van De Gouden Leeuw Groep heeft in 2010 landelijke erkenning gekregen voor de geleverde zorg aan de cliënten. In het onafhankelijk rapport “Trouw aan de belofte” over de ouderenzorg wordt de kwaliteit van onze thuiszorg als beste van Nederland omschreven. Het rapport, overhandigd aan VWS, bevestigd dat bij De Gouden Leeuw Groep de kwaliteit van zorg voor de cliënten en bewoners zeer hoog in het vaandel staat. In 2006 en 2008 scoorde de thuiszorg van De Gouden Leeuw Groep ook al het hoogste landelijk gemiddelde op tevredenheid van de cliënt over de geleverde zorg. In het rapport wordt de kwaliteitsprestatie als volgt omschreven: “Om goede zorg te geven moet je de cliënt goed kennen en regelmatig zorg geven. Dan zijn veranderingen beter op te merken. Daarnaast vinden cliënten vaste gezichten belangrijk en een goede planning. Door goede planning is er minder overdracht nodig en neemt de kans op fouten af. Het aantal verschillende zorgverleners per cliënt is dan ook een belangrijke kwaliteitsindicator.”

 

Actueel
Contact opnemen

Thuiszorg
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0315 - 39 69 50
F 0315 - 39 69 51