Zorgaanvraag

Hoe krijgt u thuiszorg?

1. Het begint met uw aanvraag

Misschien vindt u zelf dat u thuiszorg nodig heeft of heeft een familielid of uw huisarts u op de mogelijkheid gewezen. Voor informatie of voor het aanvragen van thuiszorg, in alle gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met de thuiszorg van De Gouden Leeuw Groep via telefoonnummer 0314 - 62 82 00.
 

2. Het indicatieadvies

Na uw aanmelding bij onze thuiszorg wordt - samen met u - vastgesteld welke zorg u nodig heeft, hoe vaak en wanneer. Of u in aanmerking komt voor thuiszorg is ter beoordeling aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatiestelling wordt door De Gouden Leeuw Groep voorgelegd aan de indicatieadviseur van het CIZ. De indicatieadviseur stelt vervolgens het indicatieadvies op en zorgt dat dit zo snel mogelijk wordt doorgegeven aan De Gouden Leeuw Groep Dan wordt ook bepaald wanneer onze thuiszorgmedewerker voor het eerst bij u kan komen.
 

3. Goede afspraken maken en de zorg kan starten

Direct na ontvangst van het indicatieadvies neemt een medewerker van De Gouden Leeuw Groep Thuiszorg contact met u op. Met deze medewerker maakt u heldere afspraken over de uitvoering van de zorg. De afspraken worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd in het ZorgLeefplan. U krijgt een eigen cliëntdossier en tevens wordt aangegeven wie uw contactpersoon is. Dit is degene bij wie u terecht kunt met vragen, aanvullende wensen, eventuele klachten. Nu kan de thuiszorg echt beginnen. Op gezette tijden komen onze medewerkers bij u langs om de afgesproken zorg te bieden. Wij werken in kleine teams. Daardoor kennen wij uw situatie, kunnen we makkelijk voor elkaar invallen en de zorg afstemmen op uw wensen en omstandigheden. Uiteraard gaan wij zeer discreet om met de aan u verleende zorg en respecteren wij uw privacy.

Actueel
Contact opnemen

Thuiszorg
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0315 - 39 69 50
F 0315 - 39 69 51