Woon- en servicekosten

 

Voor het wonen met zorg in De Gouden Leeuw worden woon- en servicekosten* in rekening gebracht.  De woon- en servicekosten bestaan uit de volgende kosten:

 

 • De maandelijkse huur van de wooneenheid;
 • Het medegebruik van de algemene ruimte(n);
 • De energiekosten (gas, water en elektra) ten behoeve van de door de woonzorgvoorziening ter beschikking gestelde wooneenheid, evenals de aan de bewoner ter beschikking staande algemene ruimten;
 • Kosten die door de woonzorgvoorziening worden gemaakt ten behoeve van het schoonhouden van de algemene ruimten;
 • Beschikbaarheid en 24-uurs aanwezigheid van deskundig zorgpersoneel;
 • Maaltijden (ontbijt, lunch en diner) die de woonzorgvoorziening aan de bewoner verstrekt, evenals de dienstverlening rondom de maaltijdvoorziening. De woonzorgvoorziening verstrekt de bewoner dieetvoeding, wanneer dit gegrond is op  medisch voorschrift; de eventuele extra kosten komen voor rekening van de bewoner;
 • Koffie en thee en soortgelijke consumpties die door de woonzorgvoorziening aan de bewoner worden verstrekt;
 • Kosten met betrekking tot het verzorgen van het wasgoed van de bewoner. Kleding van de bewoner, die ter reiniging aan de woonzorgvoorziening wordt aangeboden, dient te zijn voorzien van een label, die de naam van de bewoner vermeldt. Voor stoomgoed geldt dat de kosten daarvan worden doorbelast aan de bewoner;
 • Kosten van de aansluitingen en het basisabonnement voor kabeltelevisie, internet en telefonie. Extra uitbereiding van deze pakketten  en de gesprekskosten zijn voor rekening van de bewoner.
 • Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering
 • Algemene kosten woonzorgvoorziening  (onderhoud van onroerend goed en tuin, receptie, administratie, secretariaat)
 • Kosten die niet zijn opgenomen in de servicekosten komen ten laste van de bewoner.

 

De woonservicekosten zijn afhankelijk van de grootte van het appartement.

 

 

Woon- en servicekosten* per maand

Zorgstudio

Vanaf   € 2.577,00

Appartement  

Vanaf   € 3.246,00

 

 

 

 

Wonen samen met partner

U kunt bij ons samen met uw partner komen wonen. Wanneer u beiden zorg nodig heeft, maar ook als één van beide geen zorg behoeft. De bijkomende kosten voor een tweede bewoner bedragen € 618,00 per maand.

 

Logeren

Onze organisatie biedt de mogeijkheid tot logeren, inclusief een maaltijdvoorziening aan naasten en andere betrokkenen.

Zorgkosten

De zorg (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp) wordt geleverd op basis uw zorgplan en de daaraan toegewezen indicatie.  De zorgkosten worden betaald vanuit de Wlz, ZVW en/of WMO. Voor de zorg geleverd vanuit de Wlz en WMO  betaalt u zelf een wettelijke eigen bijdrage over de geïndiceerde uren. Deze  bijdrage wordt inkomensafhankelijk vastgesteld door het CAK. U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK (www.hetcak.nl). De eigen bijdrage wordt rechtstreeks met u afgehandeld zonder tussenkomst van De Gouden Leeuw Groep. De geleverde uren staan o.v.v. Thuiszorg Rijn en IJssel B.V. (onderdeel van De Gouden Leeuw Groep B.V.) op de rekening van het CAK. Maakt u gebruik van een PGB (persoonsgebonden budget), dan wordt hieruit de zorgkosten betaald. Deze worden berekend aan de hand van de vastgestelde NZa -tarieven maal de geleverde zorguren.

 
 • * De vaststelling van de verhoging geschiedt eenmaal per jaar op basis van de jaarlijkse inflatiecorrecties aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), respectievelijk de in de CAO VVT/CAO Horeca tot uitdrukking komende loonontwikkelingen
Actueel
Contact opnemen

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0314 - 62 82 00
F 0314 - 62 82 01

Nieuws