A A Bel me terug Neem contact op

Actueel

Geen betere collega's dan zorgcollega's

Collega Mattijn is geïnterviewd voor  "Zorg voor de Achterhoek".

Klik HIER voor het interview. 


 

 

Internationale dag Palliatieve Zorg

 

Dagelijks geven zorgprofessionals en vrijwilligers in de Achterhoek / Zutphen zorg en aandacht aan mensen die niet meer beter worden. In verband met de internationale dag Palliatieve Zorg is er afgelopen maandag een symposium in het Amphion geweest voor deze groep zorgverleners met medewerking van Matthijs van Nieuwkerk. Naast het symposium is er eenmalig een glossy IN GESPREK gemaakt met inspirerende verhalen. 

Matthijs van Nieuwkerk mocht aan het eind van de bijeenkomst de glossy In Gesprek overhandigen aan Peter en Lia. Dit tijdschrift zet de palliatieve zorg in de regio Achterhoek en Zutphen in het zonnetje. Diverse mensen uit de regio komen aan het woord. Lees HIER de digitale versie en / of bestel HIER een aantal exemplaren. 

 

 

Positieve gezondheid

Onze collega’s in de thuiszorg worden getraind in het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. We hebben een aantal leuke sessies gehad met een eerste groep medewerkers. Wat fijn dat we na een lange corona tijd weer meer met elkaar in verbinding staan, elkaar weer kunnen ontmoeten en met dit gedachtengoed toewerken naar meer eigen regie bij onze cliënten.

 

 

 

Regionale zorgorganisaties werken samen tegen oplopende werkdruk zomerperiode

Ouderenzorgorganisaties Azora, Buurtzorg, Careaz, De Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire zijn volop bezig met de organisatie van de zorg in de zomermaanden. Door de toenemende zorgvraag en het oplopende tekort aan zorgprofessionals kan de zorg anders verlopen dan klanten gewend zijn. De zomerperiode blijft een uitdaging, maar kansen zijn er ook dankzij onderlinge samenwerking.

Samenwerking

De periode van juni tot en met september is vanouds voor zorgverleners een periode van passen en meten om de zorg voor alle klanten en bewoners rond te krijgen. Ingrid Wolbert, bestuurder bij Careaz: “Maar we zien nu dat de druk op de zorg ook buiten de zomer verder toeneemt. Om die reden kijken we het hele jaar door creatief naar oplossingen en werken we nauw samen binnen de Achterhoek om uitval van zorgmomenten tot het minimum te beperken. Bijvoorbeeld door klanten te adviseren in zelfzorg of mogelijke hulpmiddelen zodat zij beter in staat zijn om dingen zelf te doen. Ook gaan onze zorgprofessionals met klanten in gesprek over de hulp die zij kunnen krijgen van mantelzorgers zoals familie, vrienden of bekenden.”.

Samen zorgzaam

De zorgorganisaties doen dus ook een oproep aan familie en naasten om in de zomerperiode een extra handje te helpen. Mocht dat niet lukken, dan kan het zijn dat een klant langer op zorg moet wachten dan gewenst. Of dat die zorg op een andere manier dan gebruikelijk wordt geleverd: bijvoorbeeld door andere zorgverleners of op andere tijdstippen.

Zorgtechnologie

Er wordt door de zorgorganisaties niet alleen samengewerkt in werven, opleiden en inzetten van personeel. Ook op het gebied van zorgtechnologie trekken zij samen op. Want de inzet van fysieke en technologische hulpmiddelen kan helpen om de zorgdruk tegen te gaan. Denk aan een hulpmiddel dat helpt om steunkousen aan te trekken of een bril die de ogen druppelt na een staaroperatie. Ook zorg op afstand wordt vaker bij thuiszorg  ingezet. Persoonlijk contact wordt vervangen door een telefoontje of een videogesprek met een zorgprofessional. Zo kan de klant toch het zorgmoment ontvangen dat nodig is. Klanten worden door hun zorgorganisatie geïnformeerd wanneer wijzigingen in de zorgmomenten kunnen optreden.

Personeelstekort

Op dit moment is er in verschillende wijkteams, maar ook binnen de verpleeg- en revalidatie locaties sprake van een tekort aan zorgprofessionals, onder andere door ziekteverzuim. Voor de zorgorganisaties betekent dit dat er, naast de gebruikelijke zorgvuldige planning en het zoeken naar oplossingen, soms ook moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij kijken zorgverleners naar wat wél kan en gaan hierover met klanten in gesprek.

Kansen

Marcel Duvigneau, bestuurder bij Marga Klompé: “Het blijft een uitdaging, maar kansen zijn er ook. Dat hebben we in de onderlinge samenwerking tijdens de coronacrisis laten zien. Die onderlinge samenwerking blijven we benutten. De veerkracht van de zorgprofessionals om de zorg zo in te richten dat iedereen de benodigde zorg krijgt, is daarin onmisbaar. Gelukkig lukt dat in de meeste gevallen. Het laat zien waartoe we samen, zorgprofessionals met klanten, bewoners en hun naasten, toe in staat zijn.”

Neem contact op 0314 - 62 82 00

Vertrouwen

Persoonlijk

Veilig

Service

Actueel

De Gouden Leeuw maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK