A A Bel me terug Neem contact op

Kwaliteit

Alle verpleegkundige en verzorgende medewerkers binnen De Gouden Leeuw Groep houden hun deskundigheid en ontwikkeling bij in het Kwaliteitsregister V&V. Met het inschrijven van haar verpleegkundigen en verzorgenden VIG in het register laat De Gouden Leeuw Groep zien een actieve rol te spelen in de deskundigheidsbevordering van haar verpleegkundigen en verzorgenden. De Gouden Leeuw Groep stáát immers voor kwalitatief hoogwaardige zorg.

De Gouden Leeuw Groep is een HKZ- gecertificeerde organisatie. Het HKZ-Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Het keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

De dagverzorging in Hoog Keppel maakt geen deel uit van de HKZ certificering.

De Gouden Leeuw Groep is een WTZi toegelaten zorgorganisatie. Dit betekent dat de geleverde geïndiceerde zorg voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking komt.

De Gouden Leeuw Groep is als organisatie aangesloten bij ActiZ, de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg.De Gouden Leeuw Groep hanteert de set algemene voorwaarden voor cliënten van ActiZ. Deze set bestaat uit een algemene module voor iedere cliënt en een aantal bijzondere modules die de specifieke zorgvraag van cliënten regelen. De Gouden Leeuw Groep heeft haar zorg- en huurovereenkomst hierop aangepast.

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden én informatie over de specifieke modules downloaden.

Algemene module
Module ELV
Module MPT en VPT
Module Wijkverpleging
Module Zorg met verblijf

 

De Gouden Leeuw zet zich in voor een bewegingsvrije, veilige en aangename leefomgeving waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fixatiemiddelen zoals onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens. Als er voor de veiligheid van de bewoner hulpmiddelen nodig zijn, dan betreft dit hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk beperken. Mocht er in een zeer uitzonderlijk geval geen goede oplossing - zonder fixatie - voor de bewoner gevonden kunnen worden, dan gebeurt dit in samenspraak met externe deskundigen. De Gouden Leeuw Groep heeft het waarborgzegel fixatievrije zorginstelling met één ster.

De Gouden Leeuw Groep maakt haar cliënttevredenheid inzichtelijk via ZorgkaartNederland.nl Zorgkaart Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. en is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Zorgkaart Nederland is voor ons een instrument waarmee we zien wat volgens cliënten goed gaat en wat beter kan. Daarnaast wordt twee jaarlijks een algemeen cliënttevredenheidsonderzoek gehouden.Het meest recente onderzoek heeft plaatsgevonden in 2022. De cliënten waarderen De Gouden Leeuw Groep positief. Op de vraag of de cliënt de organisatie zou aanbevelen bij familie of vrienden scoorde woonzorgvoorziening Laag Keppel een 8,5, woonzorgvoorziening Zelhem een 9.0 en de thuiszorg een 9,1. Dit is boven het landelijke gemiddelde.

Het kwaliteitsplan is één van de uitwerkingen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, dé nieuwe kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg en een kader waarmee zorgorganisaties inzichtelijk maken op welke manier zij aan kwaliteitsverbetering werken. Met het jaarlijks opstellen van een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag laten we aan anderen zien hoe De Gouden Leeuw Groep hier vorm aan geeft. Klik hier voor het kwaliteitsplan 2024.

Het kwaliteitsplan is één van de uitwerkingen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, dé nieuwe kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg en een kader waarmee zorgorganisaties inzichtelijk maken op welke manier zij aan kwaliteitsverbetering werken. Met het jaarlijks opstellen van een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag laten we aan anderen zien hoe De Gouden Leeuw Groep hier vorm aan geeft. Klik hier voor het kwaliteitsplan 2023.

Middels het kwaliteitsverslag verantwoordt De Gouden Leeuw Groep zich over de voortgang van haar kwaliteitsdoelstellingen. Het verslag omvat de gehele organisatie.

Klik HIER voor het kwaliteitsverslag 2022.

De Gouden leeuw Groep respecteert de privacy van al haar cliënten en medewerkers en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk en veilig wordt behandeld.In de privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan. De privacyverklaring is een korte samenvatting van ons privacyreglement. Wilt een uitgebreide versie ontvangen dan kunt u contact opnemen met de receptie van De Gouden Leeuw Groep.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is het verlagen van de CO2 uitstoot van vastgoed, en tegelijkertijd ook de gezondheid van cliënten en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het gaat om het creëren van een gezond leefklimaat, waarin mileuvervuiling wordt tegengegaan. Ouderenzorg een duurzaamheid zijn daarmee met elkaar verbonden en een belangrijk thema voor De Gouden Leeuw Groep.
Hierbij geven wij aan op welke wijze De Gouden Leeuw Groep vorm geeft aan "duurzaamheid".

Duurzame zorg
Om duurzame zorg te leveren werken we zoveel mogelijk samen met partners in de Achterhoek. Dit met als doel goede (doeltreffende) zorg te leveren op een zo doelmatig mogelijke wijze.
Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking op het gebied van de toepassing én opschaling van zorgtechnologie in de thuiszorg, efficiënte omgang met reistijden van medewerkers en circulaire inkoop.  Ten tijde van de Corona-crisis heeft deze samenwerking geresulteerd in het opzetten van een Zorghotel voor Covid-19 patiënten uit de brede Achterhoekse regio om efficiënt de zorg te organiseren, mede om verkeerde beddenproblematiek in het ziekenhuis en schrijnende situaties in de woonsituatie van mensen te voorkomen.

Duurzaam personeelsbeleid
We investeren in een goede en gezonde werksfeer, - cultuur en – omgeving. Naast het voorkomen van verzuim, zijn we een aantrekkelijke werkgever voor onze medewerkers. De Gouden Leeuw Groep is een familiebedrijf en hecht veel waarde aan goede verhoudingen, gekoppeld aan flexibiliteit in processen en zorg voor het personeel.  

Duurzaam vastgoed
Voor wat betreft duurzaam vastgoed stellen wij ons (pro-) actief op ten aanzien van wet-en regelgeving op het gebied van energieverbruik. Uiteraard voldoen al onze nieuwbouw en / of renovatieprojecten altijd aan de wettelijke minimumeisen op het gebied van duurzaamheid.
Woonzorgvoorziening De Gouden Leeuw in Zelhem is uitgerust met LED-verlichting, momenteel de meest duurzame vorm van verlichting. Ook bij de renovatie in Laag-Keppel wordt de standaard gloeilamp vervangen door LED-verlichting.
Ons nieuwbouwproject De Veste in Zutphen is energie-neutraal en voorzien van complete klimaatinstallatie: warmtepomp, vloerverwarming en koeling.

Sinds 1 januari 2020 heeft iedereen die te maken heeft met onvrijwillige zorg, bij vragen of klachten hierover recht op de ondersteuning van een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon. Dit is vastgelegd in de Wet zorg en dwang. Voor de cliënten van De Gouden Leeuw Groep geldt dat zij onder andere terecht kunnen bij Rachel van Kemenade, cliëntenvertrouwenspersonen Wzd bij Adviespunt Zorgbelang. 

Bij haar kunt u terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg. Dus als er sprake is van iets wat u moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Ze is partijdig, staat aan uw kant en bemiddelt niet. Alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk.

Samen met Rachel kunt u helder krijgen wat u precies wil bereiken en wie of wat u daarvoor nodig heeft. Ze kan u informatie geven over uw rechten, u helpen iets bespreekbaar te maken, u ondersteunen in de voorbereiding en het voeren van een gesprek.

Rachel van Kemenade is bereikbaar op het algemene nummer 088 - 92 94 099 of op
06-82 06 07 88.
Per mail via rachelvankemenade@zorgbelangcvp.nl

Neem contact op 0314 - 62 82 00

Vertrouwen

Persoonlijk

Veilig

Service

De Gouden Leeuw maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK