A A Bel me terug Neem contact op

Samenwerkende partners

Samenwerking met verschillende instanties en bedrijven draagt bij aan beter georganiseerde zorg, verbetering van de zorg voor specifieke doelgroepen, efficiëntere zorgverlening, zorginnovatie op het gebied van ICT ter ondersteuning van de medewerkers, transparante en duidelijke informatievoorziening voor cliënt en omgeving, de zorgverzekeringswet en de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar, het lerend werken in een erkend leerbedrijf en nog veel meer.

Enkele samenwerkende partners zijn:

Met deze organisaties vormt De Gouden Leeuw Groep het lerend netwerk in het kader van het kwaliteitkader verpleeghuiszorg. Het lerend netwerk bestaat uit twee werkgroepen. De werkgroep kwaliteit en de werkgroep opleidingen. Gezamenlijke activiteiten zijn bijvoorbeeld bij elkaar uitvoeren van een audit en het gezamenlijk opzetten van workshops, waarbij medewerkers van de genoemde organisaties aan deel kunnen nemen. Alles moet als doel leren van elkaar en inspireren.

Samen met Markenheem behartigen we skills-lab in Zelhem waar medewerkers voortdurend in de gelegenheid worden gesteld hun verpleegkundige en medische vaardigheden te trainen.

Het ziekenhuis in Doetinchem heeft een zeer belangrijke regionale rol met betrekking tot transmurale netwerken en projecten. De Gouden Leeuw Groep is bij diverse trajecten betrokken in het overkoepelend orgaan Netwerk Transmurale Zorg West - Achterhoek . Naast deze transmurale samenwerking worden er ook op het terrein van thuiszorg en tijdelijk verblijf in het Zorghotel de nodige initiatieven ontplooid.

Rijnstate is een ziekenhuisorganisatie met locaties in Arnhem, Velp en Zevenaar. Zij zijn een gewaardeerde partner die mensen naar ons doorverwijst voor thuiszorg of tijdelijk verblijf. Daarnaast is het Zorghotel van De Gouden Leeuw in Laag - Keppel een gewaardeerde partner voor tijdelijk verblijf na een operatie.

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven, wanneer genezing niet meer mogelijk is. In het netwerk palliatieve zorg werkt De Gouden Leeuw Groep met allerlei organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren.

www.netwerkpalliatievezorg.nl/westachterhoek

Neem contact op 0314 - 62 82 00

Vertrouwen

Persoonlijk

Veilig

Service

De Gouden Leeuw maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK